เนื่องจากการประชุมปีนี้ ทางสมาคมจะรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ของสมาคมเท่านั้น
การลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านต่างๆ จะต้องใส่รหัสลงทะเบียนที่ได้จากบริษัทที่ได้สนับสนุน เมื่อเวลากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนบนเว็บไซด์ โดยรหัสลงทะเบียนมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

รหัสลงทะเบียน 1 เบอร์ สามารถลงทะเบียนได้ 1 ท่านเท่านั้นหากรหัสลงทะเบียนถูกลงทะเบียนไปแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้รหัสลงทะเบียนที่ไม่ได้นำไปใช้ลงทะเบียน ไม่ได้นำไปคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดรหัสสามารถตรวจสอบได้ ไม่สามารถมั่วขึ้นมาได้เอง

ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ป้องกันผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งชื่อบริษัทที่สนับสนุนทางการผิดพลาด หรือสวมรอยว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทป้องกันการลงทะเบียนซ้ำซ้อน โดยที่บริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมต่างก็ลงทะเบียนเพื่อบุคคลเดียวกันเพื่อให้บริษัทห้างร้านสามารถติดตามรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่สนับสนุน ผ่านระบบเว็บไซด์ของสมาคม

วิธีลงทะเบียนและขอรหัสผู้สนับสนุน คลิก
ลงทะเบียนผู้สนับสนุน เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1027369 (Online : 5)