ลงทะเบียนผู้สนับสนุน

เนื่องจากการประชุมปีนี้ ทางสมาคมจะรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ของสมาคมเท่านั้น
การลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านต่างๆ จะต้องใส่รหัสลงทะเบียนที่ได้จากบริษัทที่ได้สนับสนุน เมื่อเวลากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนบนเว็บไซด์ โดยรหัสลงทะเบียนมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
รหัสลงทะเบียน 1 เบอร์ สามารถลงทะเบียนได้ 1 ท่านเท่านั้น
หากรหัสลงทะเบียนถูกลงทะเบียนไปแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้
รหัสลงทะเบียนที่ไม่ได้นำไปใช้ลงทะเบียน ไม่ได้นำไปคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
รหัสสามารถตรวจสอบได้ ไม่สามารถมั่วขึ้นมาได้เอง

ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
ป้องกันผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งชื่อบริษัทที่สนับสนุนทางการผิดพลาด หรือสวมรอยว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
ป้องกันการลงทะเบียนซ้ำซ้อน โดยที่บริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมต่างก็ลงทะเบียนเพื่อบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้บริษัทห้างร้านสามารถติดตามรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่สนับสนุน ผ่านระบบเว็บไซด์ของสมาคม

ทั้งนี้ขอให้ทางบริษัทแจ้งจำนวนรหัสลงทะเบียนที่ต้องการโดยกรอกแบบฟอร์มข้างล่าง
แล้วระบบคอมพิวเตอร์จะสร้างรหัสแล้วส่ง Username, Password เพื่อเข้ามาดูรหัสไปยัง E-mail ที่กรอกไปข้างล่างหลังได้รับการยืนยันข้อมูลจากผู้ดูแล
เพื่อให้ทางบริษัทนำไปกระจายต่อให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่ท่านสนับสนุน
ใบเสร็จรับเงินของผู้เข้าร่วมประชุมที่ใช้รหัสของท่านในการสมัครจะเป็นในนามบริษัทของท่าน

หากไม่ได้รับ Username & Pass กรุณาตรวจสอบ Spam Folder หรือ Junkmail ใน Mailbox ของท่าน

Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 5198 (Online : 21)