นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 (MT Innovation)

2018-05-24 09:25:41 By Admin |  1098    0    0

33306063_1742959239117971_4747950882459484160_o.jpg

33379050_1742965969117298_2573075943090290688_o.jpg

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 (MT Innovation) ซึ่งจัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ในการนี้ได้มอบรางวัลเทคนิคการแพทย์ดีเด่น แก่ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ และ ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์

 

33381478_1742959469117948_456201663720456192_o.jpg

33359925_1742959209117974_878021796408852480_o.jpg

33234724_1742959549117940_6185318171180793856_o.jpg

33304067_1742959712451257_6079393316904894464_o.jpg

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1675 (Online : 2)