ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ กำหนดวันรับมอบงานให้กับนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ชุดใหม่

2018-06-20 15:31:36 By Admin |  1462    0    0

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ กำหนดวันรับมอบงานให้กับนายกสมาคมฯ และกรรมการ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ชุดใหม่ 

 

35464477_1775088295905065_214815138656550912_n.jpg

 

เนื่องจาก ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมเทคเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2561-2564

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2558-2561 ได้กำหนดวันรับมอบงานให้กับนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2561-2564 ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2561

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1478 (Online : 1)