พรุ่งนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องใน "วันเทคนิคการแพทย์ไทย"

2018-06-28 15:20:30 By Admin |  1433    0    0

36310035_1790114681069093_1272600111179890688_n.jpg

พรุ่งนี้ เวลา 6.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร ณ ลานหน้าอาคาร 12 ชั้น เนื่องใน "วันเทคนิคการแพทย์ไทย" และ ร่วมกิจกรรม ตรวจฟรี !!! ณ อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ โดยรายการดังต่อไปนี้
- ตรวจเลือด
- เอ็กซเรย์ปอด
- วัดสัดส่วนไขมัน
- ปรึกษาปัญหาปัสสาวะเล็ด
- ประเมินความสุขและความเครียด

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีจากหน่วยงานราชการ

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 850 (Online : 3)