เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 8 ได้จัดงาน "วันเทคนิคการแพทย์ไทย” ณ เป็ดเหลือง ริมหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

2018-07-02 14:34:56 By Admin |  1357    0    0

36531904_1797336763680218_8596326899200819200_o.jpg

36483912_1797336987013529_2767698439033585664_o.jpg

36476171_1797337197013508_3577214570768367616_o.jpg

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 6.00 น. - 8.30 น. เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 8 ได้จัดงาน "วันเทคนิคการแพทย์ไทย” ณ เป็ดเหลือง ริมหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตรวจฟรี จำนวน 200 ราย โดยรายการดังต่อไปนี้
            - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และ BMI
            - วัดความดันโลหิต
            - ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
            - ตรวตระดับไขมันในเลือด
            - ตรวจไวรัสตับอักเสบ

ภาพและข้อมูลจาก ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 846 (Online : 2)