ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ทนพญ.ภัทราภรณ์ สุวรรณกาศ

2018-03-31 19:29:02 By Admin |  2381    0    0

11177.jpg

11178.jpg

11180.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ทนพญ.ภัทราภรณ์ สุวรรณกาศ เทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนารายมหาราช จ.ลพบุรี เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยทางสมาคมฯได้จัดสวัสดิการเป็นเงินช่วยเหลือและพวงหรีดให้กับครอบครัว โดยมี ทนพ.ไพบูลย์ ทนันไช เป็นผู้แทนสมาคมฯ

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1480 (Online : 2)