สัมภาษณ์ ทนพ.นิเวศน์ ประยูรเธียร และ ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ในรายการ งดงาม...สมนามเมืองไทย

2018-03-25 21:57:17 By Admin |  2318    0    0

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอข่าววันพระราชทานนาม ม.มหิดล ซึ่งจะมีการสัมภาษณ์ ทนพ.นิเวศน์ ประยูรเธียร ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากร และ ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ในรายการ งดงาม...สมนามเมืองไทย ซึ่งออกอากาศทาง ททบ 5 โดยสามารถชมได้ตั้งแต่นาทีที่ 9.28

 

 

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1479 (Online : 1)