ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ร่วมส่งผลงานประกวด ในโครงการ "Smart Lab Project"

2018-03-25 10:55:00 By Admin |  2270    0    0

 

Screen Shot 2561-03-25 at 10.34.47.png

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และ บริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ร่วมส่งผลงานประกวด ในโครงการ "Smart Lab Project" ระยะเวลาสมัคร 21 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
โครงการฝึกอบรม Smart lab project.pdf ( Filesize : 800 KB )
registration form_smart lab_19032018.docx ( Filesize : 41 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1435 (Online : 5)