ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ร่วมส่งผลงานประกวด ในโครงการ "Smart Lab Project"

2018-03-21 21:38:11 By Admin |  2082    0    0

 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และ บริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ร่วมส่งผลงานประกวด ในโครงการ "Smart Lab Project" โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากไฟล์แนบวีดีโอ

รายการไฟล์แนบ :
Smart Lab Project.mp4 ( Filesize : 20 MB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1435 (Online : 4)