สมาคมฯ เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์งานประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งท่ี 42

2018-03-20 08:18:22 By Admin |  6937    0    0

19477550_1386835371397028_3603962087201419846_o.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์งานประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งท่ี 42 โดยขั้นตอนการลงทะเบียน สามารถดูรายละเอียดได้ดังไฟล์แนบ

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2561 และเฉพาะผู้ลงทะเบียนที่ได้ชําระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น จะได้รับของสมนาคุณเสื้อจากสมาคมฯ โดยสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกขนาดเสื้อ

รายการไฟล์แนบ :
การประชุมวิชาการครั้งที่ 42.pdf ( Filesize : 272 KB )
ขั้นตอนการลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ 42.pdf ( Filesize : 654 KB )
ใบจองโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ.pdf ( Filesize : 1 MB )
Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3027 (Online : 6)