ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับทุนการประชุมวิชาการ 17th ASEAN Congress of Clinical Laboratory Sciences

2018-03-12 22:03:52 By Admin |  1486    0    0

 

28828722_1637169559696940_6227432108922600629_o.jpg

 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับทุนการประชุมวิชาการ 17th ASEAN Congress of Clinical Laboratory Sciences ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2561 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 ทุน ได้แก่

       1. ทนพญ.พัชรินทร์ ทิพย์ทอง
       2. ดร.ทนพญ.วรพรรณ ยิ่งศิวพัฒน์
       3. ทนพญ.สิรัชชา พันทอง
       4. ทนพญ.สุมาลัย เดชโยธิน
       5. ทนพญ. วราภรณ์ จัดดี

            และสำรอง ได้แก่ ทนพญ. พอระดี มหานาม

โดยทางสมาคมฯจะติดต่อกลับไปยังที่อยู่และหมายเลขที่ระบุไว้ในไปรษณียบัตร

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1437 (Online : 1)