ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อกลับเพื่อแจ้งที่อยู่ เพื่อส่งเอกสารเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เนื่องจากเอกสารตีกลับ

2018-03-10 15:09:36 By Admin |  1503    0    0

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อกลับเพื่อแจ้งที่อยู่ ที่ คุณรณพร อีเมล์ ranaporn.pra@gmail.com เพื่อส่งเอกสารเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เนื่องจากเอกสารตีกลับ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ :
ตีกลับ9.3.61.pdf ( Filesize : 99 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1610 (Online : 2)