ขอแสดงความยินดีกับ "นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น" ประจำปี 2561

2018-03-03 21:17:41 By Admin |  1546    0    0
เทคนิคการแพทย์ดีเด่น .jpg
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ
 
1. รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์
2. ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์
 
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น" ประจำปี 2561
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1607 (Online : 3)