ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

2024-05-31 09:35:52 By Admin |  990    0    0

ประชุม.png

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือเชิญประชุมใหญ่2567 (10มิย67).pdf ( Filesize : 90 KB )
66 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (21พค66) edit.pdf ( Filesize : 370 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1008621 (Online : 1)