การประชุมวิชาการประจำภาค (Seasonal conference) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ 30-31 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบล จังหวัดอุบลราชธานี

2024-05-16 08:00:00 By Admin |  777    0    0

Seasonal Conference 67 อุบล.png

รายการไฟล์แนบ :
Seasonal Conference 67 อุบล.pdf ( Filesize : 65 KB )
1.โครงการ-Seasonal conference 3_2567 อุบล.pdf ( Filesize : 87 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1008620 (Online : 1)