ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2567-2570 ฉบับที่ 8/2567 เรื่อง การนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง

2024-04-23 14:52:50 By Admin |  592    0    0

นับคะแนน.png

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ 8-2567 การนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง.pdf ( Filesize : 143 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1008620 (Online : 1)