ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2567-2570 ฉบับที่ 7/2567 เรื่อง การดําเนินการบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

2024-04-05 15:24:28 By Admin |  1283    0    0

ประกาศ 7-2567 การดำเนินการบัตรเลือกตั้ง_page-0001.jpg

รายการไฟล์แนบ :
ใบคำร้องขอรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฉบับให.pdf ( Filesize : 51 KB )
ประกาศ 7-2567 การดำเนินการบัตรเลือกตั้ง.pdf ( Filesize : 106 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 985757 (Online : 3)