ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2567-2570 ฉบับที่ 6/2567 เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ เฉพาะราย ที่เพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก

2024-04-04 06:02:05 By Admin |  502    0    0

Copy of Blue and Red Modern Political Election Campaign Vote Counts Instagram Post  (960 x 1200 px).png

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศแนบ 6-2567 รายชื่อสมาชิก ที่เพิ่มเติม แก.pdf ( Filesize : 116 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 985756 (Online : 3)