ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2567-2570 ฉบับที่ 5/2567 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

2024-03-24 10:56:00 By Admin |  885    0    0

4.png

รายการไฟล์แนบ :
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายก AMTT.pdf ( Filesize : 3 MB )
ประกาศ 5-2567 บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มึสิทธิ.pdf ( Filesize : 86 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1027375 (Online : 3)