ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2567 - 2570 ฉบับที่ 4/2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

2024-03-24 10:54:21 By Admin |  354    0    0

3.png

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ 4-2567 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง.pdf ( Filesize : 84 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 920588 (Online : 1)