ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2567-2570 ฉบับที่ 3/2567 เรื่อง ประกาศแก้ไขวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ

2024-03-24 10:53:01 By Admin |  246    0    0

2.png

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ 3-2567 ประกาศแก้ไขวิธีการเลือกตั้ง.pdf ( Filesize : 86 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 920586 (Online : 1)