ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2567-2570 ฉบับที่ 2/2567 เรื่อง การเลือกตั้ง และการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง

2024-03-18 11:26:33 By Admin |  319    0    0

1.png

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ 2-2567 การเลือกตั้ง.pdf ( Filesize : 87 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 920586 (Online : 1)