ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2567-2570 ฉบับที่ 1/2567 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

2024-03-04 21:16:29 By Admin |  380    0    0

0001.jpg

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ 1-2567 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกตั้ง 040367.pdf ( Filesize : 111 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 920581 (Online : 1)