ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2567 - 2570 ฉบับที่ 2/2567 เรื่อง สมาชิกสามัญผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งฯ

2024-03-04 20:59:57 By Admin |  378    0    0

ประกาศ 2-2567 สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้_page-0001.jpg

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ 2-2567 สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้.pdf ( Filesize : 90 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 920586 (Online : 1)