การประชุมวิชาการประจำภาค (Seasonal conference) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2024-01-05 14:36:05 By Admin |  1573    0    0

Yellow and Black Modern Business Conference Poster (2).png

รายการไฟล์แนบ :
Seasonal Conference 67 หาดใหญ่.pdf ( Filesize : 136 KB )
1.โครงการ-Seasonal conference 2_2567 หาดใหญ.pdf ( Filesize : 135 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 856779 (Online : 1)