ขอเรียนเชิญท่านร่วมจองคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ ชั่วโมงการบรรยาย และการสนับสนุนอื่น ๆ การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 46 “Medical Technologists: Power for a Better Tomorrow” (The 46 th ACMTT 2024)

2023-12-11 09:30:00 By Admin |  1518    0    0

WE'RE.png

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือเชิญออกบูธ-2024 new.pdf ( Filesize : 115 KB )
แบบฟอร์มการจองบูธ-2024.pdf ( Filesize : 111 KB )
planF7 Icon 67_25-12-66.pdf ( Filesize : 425 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 856776 (Online : 1)