การประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

2023-08-31 15:26:48 By Admin |  2970    0    0

Seasonal.png

รายการไฟล์แนบ :
กำหนดการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf ( Filesize : 116 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 856776 (Online : 1)