การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ “ไขปัญหาพิษไซยาไนด์กับนักเทคนิคการแพทย์” วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 11.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์

2023-05-04 15:05:57 By Admin |  984    0    0

CN_.png

Copyright © 2009-2023 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 826706 (Online : 1)