การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 45 "MT: people of change, continuity and sustainability"

2023-03-07 21:12:39 By Admin |  7558    0    0

ACMTT-2023-1st_2.jpg.png

รายการไฟล์แนบ :
โครงการ-ACMTT45-2023.pdf ( Filesize : 68 KB )
โรงแรมแนะนำ.pdf ( Filesize : 32 KB )
ส่งบทคัดย่อโปสเตอร์-2023.docx ( Filesize : 27 KB )
ส่งบทคัดย่อโปสเตอร์-2023.pdf ( Filesize : 113 KB )
หนังสือเชิญทั่วไป.pdf ( Filesize : 93 KB )
อัตราค่าลงทะเบียน.pdf ( Filesize : 31 KB )
กำหนดการประชุม.pdf ( Filesize : 162 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1027355 (Online : 1)