ขอเรียนเชิญท่านร่วมจองคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ ชั่วโมงการบรรยาย และการสนับสนุนอื่นๆ ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ในอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

2022-12-28 21:54:57 By Admin |  2292    0    0

5580927.png

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือเชิญออกบูธ2566(1).pdf ( Filesize : 116 KB )
รายการสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 45 2.pdf ( Filesize : 111 KB )
plan24-9 F7.pdf ( Filesize : 1 MB )
PlanF8 No.173-217.pdf ( Filesize : 161 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 856774 (Online : 1)