Update !!! Final Agenda

2022-10-11 13:09:32 By Admin |  1283    0    0

การประชุมวิชาการประจำภาค (Seasonal conference) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
27-28  ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 

Artboard 1 copy@3x.png

Artboard 1@3x.png

 

Artboard 1 copy-2@3x.jpg

รายการไฟล์แนบ :
Final Agenda ประชุมวิชาการประจำภาค ขอนแก่น.pdf ( Filesize : 65 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 985754 (Online : 1)