การให้ทุนสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของสมาชิก ประจำปี 2566

2023-01-12 13:46:08 By Admin |  1740    0    0

ประกาศ รับสมัครทุนวิจัยสมาคมฯ 2566(1)_page-0001.jpg

ประกาศ รับสมัครทุนวิจัยสมาคมฯ 2566(1)_page-0004.jpg

ประกาศ รับสมัครทุนวิจัยสมาคมฯ 2566(1)_page-0002.jpg

ประกาศ รับสมัครทุนวิจัยสมาคมฯ 2566(1)_page-0003.jpg

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ รับสมัครทุนวิจัยสมาคมฯ 2566.pdf ( Filesize : 276 KB )
3. เอกสารเชิงหลักการของโครงการวิจัย (Concept .doc ( Filesize : 29 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 985752 (Online : 2)