ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.นิเวศน์ ประยูรเธียร ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

2022-09-03 23:30:32 By Admin |  1028    0    0

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.นิเวศน์ ประยูรเธียร      ประธานกรรมการบริษัท กิบไทย จำกัด และที่ปรึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลผู้มีจิตอาสา ใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และเสียสละกำลังกาย เวลา และสติปัญญาเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมี    นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับบุคคลผู้กระทำความดีต่อสังคมและประเทศ ด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกับผู้ทำความดีต่อสังคมและประเทศ ในโครงการ “ทำดี มีคนรู้” จากวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565
 
Copyright © 2009-2023 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 826716 (Online : 1)