การประชุมวิชาการประจำภาค (Seasonal conference) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

2022-08-11 15:37:12 By Admin |  4159    0    0
รายการไฟล์แนบ :
โครงการ-Seasonal conference ขอนแก่น_ตค 65.pdf ( Filesize : 307 KB )
กำหนดการ Seasonal Conference ขอนแก่น_สค 65 รวม.pdf ( Filesize : 67 KB )
กำหนดการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf ( Filesize : 301 KB )
รายการสนับสนุนการประชุมวิชาการประจำภาค (Sea.pdf ( Filesize : 132 KB )
ใบจองห้องพักสำหรับผู้เข้าประชุม.pdf ( Filesize : 476 KB )
Copyright © 2009-2023 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 826708 (Online : 3)