ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 35th World Congress of International Federation of Biomedical Laboratory Science และ 60th Conference of the Korean Association of Medical Technologists

2022-06-27 09:28:48 By Admin |  2099    0    0
Language : Thai | English

download.jpg AMTT-logo-UHD.png

สหพันธ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์นานาชาติ (International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS) ร่วมกับ สมาคมเทคนิคการแพทย์ประเทศเกาหลีใต้ (The Korean Association of Medical Technologists, KAMT) จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 35th World Congress of International Federation of Biomedical Laboratory Science และ 60th Conference of the Korean Association of Medical Technologists ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2565 ณ Suwon Convention Center เมือง Suwon ประเทศเกาหลีใต้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://ifbls2022.org/

ทั้งนี้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ อยู่ระหว่างการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก IFBLS หากได้รับการอนุมัติเข้าร่วมแล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

IFBLS 1.jpg

IFBLS 10.jpg

IFBLS 11.jpg

IFBLS 12.jpg

IFBLS 15.jpg

IFBLS 13.jpg

IFBLS 14.jpg

IFBLS 5.jpg

IFBLS 6.jpg

IFBLS 7.jpg

IFBLS 16.jpg

IFBLS 17.jpg

IFBLS 18.jpg

 

 

Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1008616 (Online : 3)