การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕ “เทคนิคการแพทย์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ในวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

2022-06-02 21:53:11 By Admin |  2596    0    0

วิชาการตรัง-3000.png

รายการไฟล์แนบ :
1.โครงการประชุมวิชาการและกำหนดการ.pdf ( Filesize : 296 KB )
2. ใบสมัครเข้าร่วมประชุม.pdf ( Filesize : 164 KB )
3. แบบฟอร์มการจองห้องพัก.pdf ( Filesize : 112 KB )
4. ใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ.pdf ( Filesize : 176 KB )
หนังสือเชิญจองพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ประชุ.pdf ( Filesize : 215 KB )
หนังสือเรียนเชิญ blank.pdf ( Filesize : 145 KB )
Copyright © 2009-2022 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1885 (Online : 6)