ประกาศ ขอรับทุนการประชุมวิชาการ 17th ACCLS 2018 ณ บาหลี

2018-01-23 19:24:38 By Admin |  2351    0    0
Language : Thai | English

 

 

logo_accls2018.png

 

ประกาศ ขอรับทุนการประชุมวิชาการ 17th ASEAN Congress of Clinical Laboratory Sciences ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 ทุน ได้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบทุนการประชุมวิชาการ 17th ASEAN Congress of Clinical Laboratory Sciences ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2561 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 ทุน ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งสมาคมจะรับผิดชอบดังนี้

 

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
- ค่าลงทะเบียนการประชุม
- ค่าที่พัก ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงการประชุม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันประชุม

 

โดยสมาชิก 1 ท่านมีสิทธิส่งไปรษณียบัตร 1 ใบ (ถ้าส่งเกินมากกว่า 1 ใบ จะถูกตัดสิทธิ) พร้อมแจ้งเลขที่สมาชิก (โดยดูจากหน้าซองเอกสารที่ส่งมาจากสมาคมฯ) และ เขียนข้อความด้านหลัง ระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และระบุว่าสมัครประชุม ACCLS2018

 

ส่งมาที่

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และ  ประกาศผลวันที่ 5 มีนาคม 2561

การพิจารณาผลผู้เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯถือเป็นที่สุด

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1115 (Online : 5)