โครงการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44 “MT Gearing Up for Megatrends” วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

2022-01-28 13:01:12 By Admin |  12717    0    0

ACMTT 2022.jpg

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือเชิญสถาบัน.pdf ( Filesize : 955 KB )
2022 Timetable-ACMTT-ฉบับส่งพร้อมโครงทูลเชิญ HRH.pdf ( Filesize : 164 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 856780 (Online : 1)