ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตโสมนัส

2022-01-12 23:16:10 By Admin |  36    0    0

Logo-สมาคม.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

ขอแสดงความยินดีกับ

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตโสมนัส

ที่ปรึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2561-2564

 

ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 167619
ในโอกาสได้รับนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 สาขาวิชาการ

 

27อ.เพทาย.jpg

Copyright © 2009-2022 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1905 (Online : 2)