ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

2022-01-11 16:52:45 By Admin |  66    0    0

Logo-สมาคม.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

อดีตนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 187630 

ที่ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการ ประจำปี 2563

 

 

S__6340622.jpg

Copyright © 2009-2022 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1904 (Online : 1)