สารจากนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565

2022-01-04 11:12:01 By Admin |  135    0    0

From Wuhan to Omicron and beyond…. 
 

       กว่า 2 ปี ที่เรา นักเทคนิคการแพทย์ไทย ได้ร่วมฟันฝ่าสถานการณ์โรคระบาดนี้มาด้วยความเข้มแข็ง และมุ่งมั่น จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ประชาชนชาวไทย เราได้แสดงให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการต่อสู้กับ COViD-19 เคียงคู่ไปกับบุคลากรในวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ ได้อย่างสง่างามตลอดจนได้เห็นถึงความเสียสละของนักเทคนิคการแพทย์ไทย ที่ก้าวออกมาเป็นด่านหน้าในการคัดกรอง และวินิจฉัยผู้ติดเชื้อ
 

      ดังนั้น ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการขอให้นักเทคนิคการแพทย์ไทย และสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่านปลอดภัยจากโรคระบาด COVID-19 มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รวมทั้งขอให้การก้าวเดินของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มั่นคงและสว่างไสวยิ่งขึ้นไปในปี ๒๕๖๕ แต่ปีต่อ ๆ ไป อย่างยั่งยืนครับ
 

                                                                                                                                                      Happy New Year 2022


                                                                                                                                                     รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์

                                                                                                                              นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

สารนายก.jpg

Copyright © 2009-2022 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1904 (Online : 1)