ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เทคนิคการแพทย์) ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยมหิดล

2021-08-22 23:02:01 By Admin |  261    0    0

อ.วีระพงษ์-v2.jpg

240081181_4426338427443619_347992570211641592_n (1).jpg

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2108 (Online : 2)