รายชื่อผู้บริจาคชุด PPE และผู้สมทบบริจาค ในโครงการ "PPE for MT"

2021-07-29 09:17:27 By Admin |  587    0    0

Logo-สมาคม.jpg

ผู้บริจาคชุด PPE

รับบริจาค-PPE-สุมลรัตน์-1.jpg

รับบริจาค-PPE-นัทยา.jpg

รับบริจาค-PPE-สุปรีชา.jpg

 

ผู้บริจาคสมทบทุน

สมทบทุนบริจาค-นันทชัย.jpg

สมทบทุนบริจาค_คุณเล็ก.jpg

สมทบทุนบริจาค-MTCU4.jpg

สมทบทุนบริจาค-Veena.jpg

สมทบทุนบริจาค-รศ.เทียนไชย.jpg

สมทบทุนบริจาค๘คุณธราภรณ์.jpg

สมทบทุนบริจาค_เกรียงไกร-ไชย.jpg

สมทบทุนบริจาค_ปุณฑริก.jpg

สมทบทุนบริจาค_คุณทรัพย์ผสม-ศรีพลอย.jpg

สมทบทุนบริจาค_DrPrint.jpg

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2108 (Online : 2)