สมาคมฯ อนุมัติเงิน 20,000 บาท สนับสนุน "จ๊างน้อยเกมส์"

2018-01-21 20:32:06 By Admin |  2109    0    0
Language : Thai | English

26815186_1584396474974249_6539601936665728688_n.jpg

 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "กีฬาเทคนิคการแพทย์ - สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 หรือ "จ๊างน้อยเกมส์" ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ะ ^^

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1628 (Online : 2)