การรับมอบงานคณะกรรมการสมาคมฯ วาระ 2564-2567

2021-07-24 10:29:46 By Admin |  323    0    0

Logo-สมาคม.jpg

คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2564-2567 เข้ารับมอบงาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผ่านระบบ ZOOM (เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2561-2564 ได้ส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่หลังทำงานเพื่อสมาชิกตลอดวาระที่ผ่านมาพร้อมขอขอบพระคุณสมาชิกฯและนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯด้วยดีเสมอมา 

 

S__18980870.jpgS__18980873.jpg

 

ขอขอบคุณค่ะ...

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2395 (Online : 4)