ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้น การเก็บสิ่งตัวอย่างจาก nasopharygeal swab เพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคโควิด-19

2021-04-27 01:27:08 By Admin |  982    0    0

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้น การเก็บสิ่งตัวอย่างจาก nasopharygeal swab เพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคโควิด-19

ฟรีค่าลงทะเบียน และยังได้คะเเนน CMTE 7.0 คะแนน
รับจำนวนจำกัด ทั้งหมด 5 รุ่น รายละเอียดดังต่อไปนี้
รูปแบบ onsite รุ่นละ 30 คน ----- รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2
สถานที่อบรม คือ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)

รูปแบบ online รุ่นละไม่เกิน 100 คน และ รูปแบบ onsite รุ่นละ 30 คน----- รุ่นที่3, รุ่นที่ 4, และรุ่นที่ 5
สถานที่อบรม คือ สภาเทคนิคการแพทย์

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียน 30 คนแรกในแต่ละรุ่น (First come, First served) และจำกัดหน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่านในแต่ละรุ่น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://www.mtc.or.th/training_list.php 
หรือเเสกนได้จาก QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะ 
เริ่มลงทะเบียนในรุ่นที่1---- วันที่ 28 เมษายน 2564 นะคะ

How to collect nasopharyngeal swab-Finalll-จริงๆจ้า.png

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3023 (Online : 9)