รายชื่อสมาชิกที่บัตรลงคะแนนเลือกตั้งไปรษณีย์ตีกลับมาที่สมาคมฯ ครั้งที่ 4

2021-03-19 12:04:02 By Admin |  982    0    0

รายชื่อสมาชิกที่บัตรลงคะแนนเลือกตั้งไปรษณีย์ตีกลับมาที่สมาคมฯ
ท่านสามรถยื่นคำร้องขอรับบัตรตามประกาศที่ 5/2564

Notice.jpg

รายชื่อสมาชิกที่บัตรลงคะแนนเลือกตั้งไปรษณีย์ตีกลับมาที่สมาคมฯ

ครั้งที่ 1 จำนวน 136 ฉบับ วันที่ 10 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2 จำนวน 54 ฉบับ วันที่ 15 มีนาคม 2564

รายการไฟล์แนบ :
บัตรตีกลับครั้งที่ 1 10.3.64.pdf ( Filesize : 129 KB )
บัตรตีกลับครั้งที่ 2 15.3.64.pdf ( Filesize : 87 KB )
5.2564.pdf ( Filesize : 904 KB )
บัตรตีกลับครั้งที่ 3 19.3.64.pdf ( Filesize : 89 KB )
บัตรตีกลับครั้งที่ 4 25.3.64.pdf ( Filesize : 291 KB )
บัตรตีกลับครั้งที่ 5 31.3.64.pdf ( Filesize : 97 KB )
Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 4552 (Online : 6)