นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ รับมอบหน้ากาก KN95 จำนวน 1,000 ซอง จากTCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

2021-02-17 19:38:42 By Admin |  75    0    0

IMG_7393.jpg

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ รับมอบหน้ากาก KN95 จำนวน 1,000 ซอง จากTCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดย ผอ.รัตนา วรปัสสุ เพื่อมอบให้แก่นักเทคนิคการแพทย์อาสาใช้ในการตรวจเชิงรุก COVID-19

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  รับมอบตู้ความดันบวก จากบริษัท เอ็กซ์ตร้าทรัคคอฟเวอร์ จำกัด โดยผู้แทนคุณคุณสุกิจ สุริยประภาดิลก และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดย ผอ.รัตนา วรปัสสุ เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ COVID-19 เบื้องต้นได้ใช้งานที่โรงพยาบาลสนามสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

IMG_7391.jpgIMG_7401.jpg
IMG_7405.jpgUntitled-1.jpg

793599.jpg

793602.jpg

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2794 (Online : 5)