ขอให้สมาชิก ตรวจสอบข้อมูลเพื่ออัพเดตฐานข้อมูล ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2564

2021-01-19 23:30:47 By Admin |  6894    0    0

Logo-สมาคม.jpg

เนื่องด้วยสมาคมฯ จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระ 2564 - 2567 ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง กำหนดวันและวิธีการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้มีวิธีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 ถึง 20 เมษายน 2564

ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบข้อมูลของตนเองเพื่อความถูกต้องในการดำเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง ตามไฟล์ในลิ้งค์นี้

>>> 1. รายชื่อสมาชิกที่มีที่อยู่ครบถ้วน (ให้ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง)  ตรวจสอบ

>>> 2. รายชื่อสมาชิกที่ข้อมูลไม่ครบ (ให้ระบุให้ครบถ้วน)  ตรวจสอบ

หากสมาชิกในข้อที่ 1 และ 2 ท่านใดประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกตามลิ้งค์ต่อไปนี้  แก้ไขข้อมูล

 

ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2789 (Online : 2)